Privacybeleid

Het actuele privacybeleid van Tivano Multimedia


Wij van Tivano Multimedia zetten zich in om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze websites (onder het hoofddomein en subdomeinen van tivano.nl en tivano.nl) en onze dienstverlening die het eigendom zijn van en/of worden beheerd door Tivano Multimedia.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze gegevensverzameling, -verwerking en -gebruik. Het beschrijft je opties met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van je persoonlijke informatie. Als je het niet eens bent met de gegevenspraktijken die worden beschreven in dit privacybeleid, kun je onze websites of dienstverlening beter niet gebruiken.

We werken dit privacybeleid regelmatig bij. We zullen wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina publiceren en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we je via een email op de hoogte brengen.

Hoewel we je op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid, raden we je aan dit privacybeleid regelmatig te lezen.

1. Informatie die we verzamelen

We verzamelen persoonlijke en contactgegevens, waaronder je naam, leeftijd, telefoonnummer, postadres, e-mailadres, gebruikersnamen van sociale media. Sommige van deze contactgegevens worden verzameld wanneer je met ons communiceert.

Details (en kopieën) van je communicatie en interacties met ons, waaronder per e-mail, telefoon (spraakopnamen), post en online via de contactformulieren of op sociale netwerken van Tivano Multimedia.

Kopieën van documenten die je verstrekt om je identiteit te bewijzen (inclusief rijbewijs en paspoort) wanneer er een wettelijke reden is om dit bij je te vragen.

Transactiegegevens inclusief betalingen voor aankoop van onze dienstverlening.

Financiële informatie (die wordt verzonden naar Mollie en MoneyMonk) wanneer je een aankoop doet.

Informatie over hoe je website gebruikt en via welke websites verwijzingen je op onze website terecht gekomen bent.

Technische informatie over je apparaat of browser wanneer je onze website gebruikt, inclusief geolocatiegegevens om te bepalen uit welk land je onze website bezoekt, je internetprotocol (IP) -adres, apparaat-ID, browsertype en versie en tijdzone-instelling, die in sommige omstandigheden persoonlijke gegevens kunnen zijn.

We kunnen ook persoonlijke gegevens rechtstreeks van jou of verschillende externe partijen en openbare bronnen ontvangen, inclusief van sociale-mediakanalen (als je via deze kanalen met ons communiceert) of andere derden.

2. Hoe en waarom we je persoonlijke gegevens gebruiken

In de onderstaande tabel beschrijven we alle manieren waarop we je persoonlijke gegevens gebruiken en waarom. We hebben ook vastgesteld waar onze legitieme belangen liggen.

Het is soms noodzakelijk dat wij je persoonsgegevens verwerken om een ​​contract met je aan te gaan, of om te voldoen aan een contractuele eis (hierna aangeduid als ‘uitvoering van een contract met jou’), of om te voldoen aan een wettelijke vereiste. In die omstandigheden kunnen wij je geen diensten aanbieden als je de door ons gewenste persoonlijke gegevens niet verstrekt.

Registratie

We gebruiken je persoonlijke en contactgegevens om je als nieuwe klant te registreren.

We verzamelen financiële informatie als je een betaling voldoet.

Deze informatie is noodzakelijk voor het opstellen van overeenkomsten en het controleren van betalingen.

Communiceren

We gebruiken de persoonlijke en contactgegevens die je ons verstrekt. Kopieën van onze communicati, en in sommige omstandigheden, transactiedetails, om onze relatie met jou te beheren. Bijvoorbeeld:

 • Om je op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze algemene voorwaarden of ons privacybeleid.
 • Om contact op te nemen n.a.v. een vraag, verzoek of klacht, waaronder per e-mail, telefoon of sociale media kanalen, of het nu gaat om onze dienstverlening of anderszins.

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor onze legitieme belangen (gegevens up-to-date houden en bestuderen van processen en klantgedrag).

Marktonderzoek

We kunnen de door jou verstrekte persoonlijke en contactgegevens gebruiken om je te vragen deel te nemen aan een marktonderzoek of enquête.

We gebruiken de resultaten van enquêtes of marktonderzoeken die je onderneemt om onze website of dienstverlening te verbeteren.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze bedrijfsvoering en dienstverlening te beoordelen en te verbeteren).

Prijswinnaars en wedstrijden

We kunnen je verstrekte persoonlijke en contactgegevens, transactiegegevens en financiële informatie gebruiken als onderdeel van een prijstrekking of competitie.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

Technische problemen

Als je contact met ons opneemt vanwege een probleem, kunnen we technische, persoonlijke en contactgegevens gebruiken om ons bedrijf en onze website te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens).

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (het beheren van Tivano Multimedia, het leveren van administratieve en IT-services, beveiliging en fraudepreventie)

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ervaring

We gebruiken informatie over je gebruik van onze website, samen met technische informatie over je apparaat en (in sommige omstandigheden) je persoonlijke en contactgegevens en andere relevante informatie die we van jou of van derden ontvangen (inclusief geaggregeerde informatie die we combineren met uw persoonlijke gegevens), om relevante website-inhoud, prijstrekkingen, wedstrijden en andere marketing aan je te leveren en om de levering van die inhoud te beheren.

We kunnen je bijvoorbeeld automatisch relevante advertenties laten zien op basis van je gebruik van onze website.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ervoor te zorgen dat er relevante inhoud wordt getoond op basis van je gebruik van onze website).

Advertentie-effectiviteit

We gebruiken informatie over je gebruik van onze website en, in sommige omstandigheden, je persoonlijke en contactgegevens, om de effectiviteit van de advertenties die we je aanbieden, te meten of te begrijpen.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bepalen hoe effectief advertenties zijn om onze marketing te kunnen verbeteren).

Analytics

We gebruiken informatie over je gebruik van onze website en technische informatie zoals je apparaat of waar je onze website bezoekt, om onze service te optimaliseren en onze website, dienstverlening, marketing, relaties te verbeteren, gedragsprofilering en -ervaringen.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om de interacties met onze website te meten, om de verschillende soorten bezoekers te definiëren, om onze website actueel en relevant te houden, om ons bedrijf te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te kunnen optimaliseren).

Winnaars

Als je wint tijdens een actie of trekking van Tivano Multimedia, kunnen we je persoonlijke en contactgegevens gebruiken om contact met je op te nemen.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om acties te organiseren).

Publiciteit

We kunnen je persoonlijke en beperkte contactgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden op voorwaarde dat je hier toestemming voor hebt gegeven.

Naleving van de regelgeving

We kunnen je persoonlijke en contactgegevens, financiële informatie, informatie over transacties, informatie over je gebruik van onze website of technische informatie gebruiken om ons in staat te stellen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen te voldoen.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Fraudepreventie

We kunnen je persoonlijke en contactgegevens, financiële informatie, informatie over elke transactie, informatie over je gebruik van onze website, of technische informatie gebruiken, om analyses uit te voeren met als doel om fraude te identificeren en aan te pakken.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om ervoor te zorgen dat transacties en interacties met ons niet frauduleus zijn).

Aanvragen

We kunnen je persoonlijke en contactgegevens, financiële informatie, informatie over elke transactie, informatie over je gebruik van onze website, of technische informatie gebruiken, voor het verwerken van je verzoeken, klachten of vragen.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te reageren en om te gaan met je eventuele verzoek).

 

We gebruiken je persoonlijke gegevens om verzamelde datasets te maken. Je bent niet identificeerbaar op basis van de verzamelde gegevens en het wordt dan ook niet beschouwd als persoonlijke gegevens.

Als we geaggregeerde gegevens echter combineren met je persoonlijke gegevens zodat deze je direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

3. Hoe wij je persoonlijke gegevens gebruiken voor marketing

We sturen je marketingcommunicatie via een aantal verschillende kanalen. Je kunt nieuwsbrieven, e-mailmeldingen en andere marketingberichten ontvangen die je bij ons aanvraagt ​​of waarmee je akkoord gaat door je aan te melden bij het invullen van een registratieformulier op onze service.

Hoe je je af kunt melden voor onze marketingcommunicatie.

Je kunt op elk moment afzien van het ontvangen van dergelijke marketingcommunicatie en -meldingen van ons. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Als je geen marketing meer per e-mail wilt ontvangen, kun je:

 • Klikken op ‘uitschrijven’ in elke promotionele e-mail die we verzenden;
 • Schriftelijk contact met ons opnemen;
 • Ons een e-mail sturen via contact@tivano.nl

4. Hoe wij je gegevens met derden delen

In sommige gevallen delen wij de gegevens die we van je verzamelen met vertrouwde derde partijen:

 • Banken en betalingsproviders – om betalingen aan ons te verrichten en/of te verkrijgen.
 • Onze IT-systeemproviders – om software te leveren voor het opzetten van accounts, om met je te communiceren via verschillende communicatieproviders en om onze systemen aan ons te leveren, inclusief voor doeleinden van hosting, ondersteuning en softwarelicenties.
 • Social-media platformen – met als doel de service en gerichte advertenties te vervullen.
 • Bedrijven voor digitale analyse – voor doeleinden van website-analyse en rapportage met betrekking tot onze analyses en marketing.
 • Professionele adviseurs, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars – met het oog op advisering, bankzaken, juridische zaken, verzekeringen en boekhouddiensten.
 • Politie of een andere dergelijke regelgevende instantie – als onderdeel van een onderzoek of anderszins voor wettelijke of regelgevende doeleinden.
 • Auditors – om onze systemen en transacties te auditen met het oog op het waarborgen van efficiëntie, of wettelijke of contractuele naleving.
  We zullen uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken. We doen dit om onze rechten, eigendom of veiligheid, of onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties ter bescherming tegen fraude.

5. Hoe wij je gegevens beschermen

We hebben verschillende maatregelen getroffen om je persoonlijke gegevens te beschermen:

 • Onze gehele website is toegankelijk via https in plaats van http, wat betekent dat alle informatie die wordt verzonden en ontvangen gecodeerd is voor extra beveiliging. Je kunt dit zien in de adresbalk van je browser.
 • Zoals beschreven in dit privacybeleid, kunnen we in sommige gevallen je persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden. Wanneer we dit doen, eisen we dat die derde partij passende technische en organisatorische maatregelen treft om jouw persoonlijke gegevens te beschermen; In sommige gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht om je persoonlijke gegevens bekend te maken aan een derde partij en hebben we beperkte controle over hoe deze wordt beschermd door die partij.
 • Je persoonlijke gegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt – ook door personeel buiten de EER dat voor ons werkt of voor een van onze genoemde derden.
 • Wanneer je persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, eisen wij dat er passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

6. Hoelang wij je persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zolang dit nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Aan het einde van die bewaartermijn worden je gegevens verwijderd of geanonimiseerd (zodat deze niet langer aan je kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van je persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij je persoonlijke gegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, daarnaast zijn er nog de toepasselijke wettelijke vereisten.

In sommige omstandigheden heb je mogelijk het recht om ons te vragen je gegevens te verwijderen: zie ‘Jouw rechten’ hieronder voor meer informatie.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht:

 • om ons te vragen je persoonlijke gegevens niet voor marketing te gebruiken;
 • om ons te vragen je persoonsgegevens niet te verwerken wanneer deze worden verwerkt op basis van legitieme belangen, zo lang er geen dwingende redenen zijn voor die verwerking;
 • om bij ons toegang te vragen tot persoonlijke informatie die over je wordt bewaard (zie hieronder);
 • om te vragen of wij de informatie die wij over je bewaren corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig is;
 • om te vragen dat we stoppen met elke op toestemming gebaseerde verwerking van je persoonlijke gegevens nadat je die toestemming hebt ingetrokken;
 • om, in bepaalde omstandigheden, de persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen;
 • om, in bepaalde omstandigheden, te vragen om beperking van de verwerking van die informatie;
 • om, in bepaalde omstandigheden, om gegevensportabiliteit vragen.

8. Contactgegevens

Indien je vragen hebt over ons privacybeleid, inclusief verzoeken om jouw rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming met behulp van de onderstaande gegevens:

Per post naar:

Functionaris voor gegevensbescherming

Tivano Multimedia
Westhoven 7
6042NV, Roermond
Nederland

 

Per e-mail naar: contact@tivano.nl

Om een kopie van de persoonlijke gegevens die Tivano Multimedia van je heeft aan te vragen, stuur je je verzoek schriftelijk naar de functionaris voor gegevensbescherming op het bovenstaande adres. Om ons in staat te stellen je identiteit te verifiëren en je verzoek te verwerken, moet je de volgende informatie en documentatie bij je aanvraag voegen:

 • je volledige naam;
 • het e-mail adres dat bij ons bekend is;
 • een beschrijving van de gegevens die je opvraagt, inclusief een datumbereik;
 • bewijs van je identiteitsbewijs;
 • de datum van het verzoek;

Als je niet tevreden bent met onze verwerking van je persoonlijke gegevens, heb je het recht om op elk moment een klacht in te dienen. We waarderen echter de kans om eventuele problemen op te lossen voordat je de juiste instantie benadert. Neem daarom in eerste instantie per e-mail contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

9. Cookies

Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om jou, je browser en je apparaat te herkennen. We staan ​​ook zorgvuldig geselecteerde derde partijen toe om cookies, pixels en advertentietags te gebruiken terwijl je onze website bezoekt. Deze verzamelen informatie over je surfgedrag en gebruik en stellen ons in staat je advertenties tonen terwijl je op onze website en andere sites op internet surft. Al onze gebruikte advertentiecookies worden beschreven in de onderstaande cookielijst.

Wij maken gebruik van twee van de vier soorten cookies. Dit is hoe en waarom we ze gebruiken:

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt en helpen ons om onze website te verbeteren zodat we het gemakkelijker voor je kunnen maken om naar verschillende taken te navigeren en deze te voltooien.

Advertentiecookies en pixels

Onze zorgvuldig geselecteerde mediapartners plaatsen namens ons cookies van derden, pixels en advertentietags op onze website. Deze cookies registreren je bezoek aan onze website, de pagina’s die je hebt bezocht en de links die je hebt gevolgd.

We gebruiken deze informatie om onze website en de inhoud die erop wordt weergegeven, relevanter voor je te maken. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat je bepaalde inhoud ziet te beperken, evenals om de effectiviteit van onze digitale campagnes te meten.

We kunnen deze analyse-informatie delen met derden voor deze doeleinden. Je kunt deze cookies verwijderen en toch de website blijven gebruiken.

Meer informatie over dit soort cookies en opt-out-informatie is te vinden in je cookie instellingen.

10. Je cookies beheren

Voor meer informatie over cookies, hoe je je kunt afmelden en de stappen die je kunt nemen om je privacy op internet te beschermen, ga je naar www.youronlinechoices.com (slecht eigenlijk dat deze website niet beveiligd is…) – de gids voor online gedragsadvertenties en privacy. Deze website wordt beheerd door het Internet Advertising Bureau, de brancheorganisatie voor online adverteren. Hier vind je informatie over hoe gedragsadvertenties werken, hoe je je kunt afmelden, meer informatie over cookies en de stappen die je kunt nemen om jouw privacy op internet te beschermen.

Als je liever de cookies van onze website wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kun je dit doen via de instellingen van uw browser. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, hou er dan rekening mee dat dit de manier waarop je onze website gebruikt, kan beperken. Je moet bijvoorbeeld mogelijk informatie opnieuw invoeren die normaal als een cookie zou zijn opgeslagen.