Het Motion Lab beschikt over geavanceerde meetapparatuur

In het Motion Lab kunnen allerlei metingen voor onder andere de zorg uitgevoerd worden. Denk aan ECG (hartfilmpje), EMG (spieractiviteit), bloeddruk, temperatuur, longfuctiemetingen. Met het vicon-systeem kunnen bewegingsanalyses gemaakt worden. Deze bewegingsanalyses kunnen voor zowel medische als andere (kunstzinnige) projecten waar beweging een rol in speelt gebruikt worden.

Project

Het Motion Lab van Zuyd Hogeschool had geen visuele identiteit en maar weinig stakeholders waren ervan op de hoogte dat het hoogstaande lab bestond. Tivano Multimedia werd ingeschakeld om het Motion Lab in de publiciteit te brengen voor zowel intern (andere opleidingen en lectoraten binnen Zuyd Hogeschool) als voor externen (bedrijfsleven en zorginstellingen).

Typografie

Century Gothic


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Za b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Roboto Light


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Za b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Kleurgebruik

Pacific Blue

#17A6CC

Pale Cyan

#85DFFF

White

#FFFFFF

Ben je overtuigd?

Laten we het dan eens hebben over jouw project.

Vertel ons meer